MOSiR Kostrzyn nad Odrą wita


Wstępny Grafik zajęć na obiektach MOSiR Kostrzyn nad Odrą - Stadion Sportowy od 18 maja: 

 

Wstępny Grafik zajęć na obiektach MOSiR Kostrzyn nad Odrą - Hale Sportowe od 18 maja: 

 


Zarządzenia Dyrektora MOSiR Kostrzyn nad Odrą  dotyczące korzystania z obiektów MOSiR w okresie pandemii Koronowirusa

Zarządzenie nr 1/03/2020

Zarządzenie nr 1/04/2020


W związku z wprowadzeniem II etapu przywracania aktywności sportowej Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji z dniem 4 maja 2020 otwiera częściowo swoje obiekty sportowo-rekreacyjne. Ulega zmianie Zarządzenie nr 1/03/2020 z dnia 12.03.2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zawieszenia organizowania wszelkich zajęć, szkoleniowych, treningowych, konsultacji sportowych, turniejów, imprez sportowych, rekreacyjnych w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą w części dotyczącej Stadionu Sportowego przy ul. Niepodległości 11 oraz Przystani Żeglarskiej Delfin przy ul. Sikorskiego 1:

Obiekty funkcjonować będą w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami zgodnymi z II etapem przywracania aktywności sportowej, zapisanymi poniżej oraz wewnętrznymi zaleceniami zarządcy obiektu:

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – informacje pod adresem www.gov.pl 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - SPORT Rozdział 4

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 - Etapy przywracania aktywności sportowej 

CZWARTY ETAP - Od 30 maja - wytyczne i zalecenia

SPORT I REKREACJA
SIŁOWNIE, BASENY I KLUBY FITNESS

Zostaną otworzone siłownie, baseny, kluby fitness oraz kluby taneczne.

Ważne ! Na basen będzie mogło wejść tyle osób, ile stanowi połowa pojemności obiektu (nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności). Po jednym torze może płynąć nie więcej niż 4 osoby. - Wytyczne Baseny

Obowiązuje od: 6 czerwca.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

 1. Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek.
 2. Organizowanie wydarzeń sportowych będzie możliwe do 150 osób bez udziału publiczności.
 3. Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane.

Obowiązuje od: 30 maja

ZAJĘCIA I WYDARZENIA SPORTOWE NA DOWOLNYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH

Limit osób korzystających z obiektów sportowych: do 150.
Ważne! Pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 150 uczestników.

Obowiązuje od: 30 maja

 OŚRODKI PORZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH OTWARTE DLA SPORTOWCÓW

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w COS-OPO.
Obecnie udostępnione są ośrodki w:

 1. Spale,
 2. Wałczu,
 3. Zakopanem,
 4. Cetniewo.
 5. Planuje się udostępnienie ośrodka w Szczyrku i Giżycku.

PKO BP Ekstraklasa

 1. Kluby piłkarskie PKO Ekstraklasy wróciły do rozgrywek o tytuł Mistrza Polski.
 2. Od 19 czerwca kibice będą mogli wrócić na stadiony. Do obiektów sportowych będzie mogła wejść określona liczba kibiców – do 25 proc. jego pojemności.
 3. Trwają rozgrywki w ramach Pucharu Polski. Do rozgrywek wracają także zawodnicy I i II ligi.

PGE Ekstraliga

 1. Walka o tytuł Drużynowego Mistrza Polski w żużlu rozpocznie się 12 czerwca.
 2. Finał rozgrywek planowany jest na 11 października.
 3. Mecze żużlowej eWinner 1. Ligi ruszą 11 lipca.
 4. Od 19 czerwca kibice żużla będą mogli wrócić na trybuny (do 25 proc. pojemności obiektu).

TRZECI ETAP - Od 18 maja

SPORT (od 18 maja), 18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

 18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).
Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.


 

Pełna Informacja TUTAJ:

 

Pytania i odpowiedzi TUTAJ


 

Zasady Korzystania z infrastruktury:

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. zachowanie dystansu społecznego,
 2. obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 3. ograniczona liczba osób,
 4. weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 5. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 6. dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 7. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 8. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Regulamin korzystania z obiektów MOSiR – Regulamin wewnętrzny MOSiR
Obiekty takie jak: Stadion Sportowy przy ul. Niepodległości 11 oraz Przystań Żeglarska Delfin przy ul. Sikorskiego 1 zostają otwarte od 4 maja 2020 roku.

Zasady korzystania:
Obowiązują wszystkie zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymienione powyżej, w punkcie: Zasady Korzystania z infrastruktury:

Stadion MOSiR ul. Niepodległości 11;

 1. Zasady, terminy zajęć poszczególnych grup szkoleniowych zostaną omówione i ustalone na spotkaniu z przedstawicielami klubów w dniu 30.04.2020.
 2. Na obiekcie znajdują się 3 płyty piłkarskie oznaczone numerami 1,2,3, każda z płyt może zostac podzielona na 2 boiska z zachowaniem 5 m bufora,
 3. Na obiekcie znajduje 1 kort tenisowy z 2 boiskami na korcie mogą przebywać maksymalnie 4 trenujące osoby po dwie na boisko,
 4. Obsługa stadionu nie wlicza się do limitu osób,
 5. Podczas zajęć na obiekcie nie mogą przebywać opiekunowie, odprowadzają oni dziecko do bramy stadionu skąd odbiera je trener, po zakończeniu zajęć trener odprowadza dzieci do bramy wejściowej,
 6. Wymiana grup nie może następować w tym samym czasie,
 7. Środki do dezynfekcji dla swoich grup treningowych zapewniają poszczególne kluby,
 8. Za bezpieczeństwo dzieci, przestrzeganie zasad korzystania z obiektu odpowiada trener prowadzący zajęcia po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu,
 9. Wszystkie kluby chcące korzystać z obiektów zobowiązane będą do podpisania umowy oraz zaakceptowania regulaminu,
 10. Kluby zobowiązane są do prowadzenia dziennika zajęć (obecności na zajęciach w danych dniach),
 11. Nie przestrzeganie zasad korzystania z obiektów skutkować będzie cofnięciem zgody do korzystania z obiektu.

Limity ba boiskach:

 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
 • Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów.
 • W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Przystań Żeglarska Delfin przy ul. Sikorskiego 1:
Obowiązują wszystkie zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymienione powyżej, w punkcie: Zasady Korzystania z infrastruktury:

 1. Na obiekcie przebywać może maksymalnie 6 osób,
 2. Wstęp na obiekt mają wyłącznie właściciele łodzi znajdujących się na przystani, członkowie Klubu Żeglarskiego, KKSW, osoby mające podpisane lub chcące podpisać umowę z MOSiR na cumowanie łodzi,
 3. Środki do dezynfekcji zapewniają sobie osoby korzystające z przystani,
 4. Przebywanie maksymalnie do 2 osób: kajak, łódka, rower wodny,
 5. Za przestrzeganie ww. zasad odpowiada osoba znajdująca się na obiekcie,
 6. Przebywających na obiekcie powinni obowiązkowo zachować odpowiedni dystans i nosić maseczki,
 7. Nie przestrzeganie zasad korzystania z obiektów skutkować będzie cofnięciem zgody do korzystania z obiektu.

 

O otwarciu obiektów poinformowany został także Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą w celu kontroli zasad korzystania.

 Dyrektor MOSiR 

Zygmunt Mendelski

 

Główny specjalista ds. sportu i rekreacji

Mariusz Staniszewski

 

  

A A A

008

O godzinie 10.00 podczas uroczystego otwarcia turnieju radny powiatu gorzowskiego Andrzej Kail w imieniu starosty powiatu serdecznie powitał uczestników,zgromadzonych kibiców, życząc blisko 100 młodym piłkarzom uzyskania jak najlepszych wyników. Minutą ciszy uczczono pamięć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. A. Kail przedstawił sylwetkę bestialsko zamordowanego samorządowca i zauważył, że ten turniej jest również hołdem dla Jego pamięci. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski, życząc wszystkim piłkarskich emocji oraz jak najlepszej postawy podczas turnieju. Po tym jakże ważnym akcencie chłopcy przystąpili do rozgrywek w dwóch grupach.

001

W grupie „A” zmierzyły się ze sobą ekipy: Łucznika Strzelce Krajeńskie, Lech Poznań FA 2010, Stilonu Gorzów Wielkopolski i Warty Słońsk. Bezapelacyjnie w tej grupie najlepsza była ekipa Łucznika, która wydawała się tego dnia nie do zatrzymania, by w półfinale ulec Polonii Słubice 0:1. Bardzo dobrze spisała się także drużyna LPFA 2010, która w meczu o trzecie miejsce ponownie zmierzyła się ze zwycięzcą swojej grupy wygrywając w karnych 2:1 i plasując się „na pudle”.

Tabela grupy „A”:

 1. Łucznik Strzelce Krajeńskie 3 9 6:2
 2. Lech Poznań 2010  3 6 7:2
 3. Stilon Gorzów Wlkp. 3 3 4:8
 4. Warta Słońsk  3 0 2:7

027

W grupie „B” walka była bardziej wyrównana, a zagrały w niej: Pogoń Szczecin, Polonia Słubice, Czarni Browar Witnica i Lech Poznań FA 2011. Mecze w tej grupie były niezwykle zacięte, ale pierwsze skrzypce grała Pogoń Szczecin, która była w tym dniu poza zasięgiem rywali. Meczami, które należały do najpiękniejszych było spotkanie grupowe, a następnie rewanż w wielkim finale pomiędzy szczecinianami a słubiczanami, gdzie emocji nie brakowało. W obu meczach wygrała co prawda Pogoń Szczecin, ale Polonia nie oddawała łatwo pola! W dwunastu meczach grupowych padło aż czterdzieści (!) bramek, a byłoby pewnie więcej, gdyby nie świetnie dysponowani bramkarze, dokonujący cudów pomiędzy słupkami! Ostatecznie, jak już wspomniano, „Nagrodę Starosty Gorzowskiego” – komplet strojów piłkarskich, zdobyła Pogoń Szczecin, na drugim miejscu uplasowała się Polonia Słubice, a na trzecim Lech Poznań FA rocznik 2010.

Tabela grupy „B”:

 1. Pogoń Szczecin 3  9  12:1
 2. Polonia Słubice 3  6  8:2
 3. Czarni Browar Witnica 3  3 1:10
 4. Lech Poznań FA 3 0 0:8

022

Wyniki gier półfinałowych:

Łucznik Strzelce Krajeńskie – Polonia Słubice 0:1

Lech Poznań FA 2010 – Pogoń Szczecin 0:1

Wyniki gier finałowych:

o I miejsce: Pogoń Szczecin – Polonia Słubice 2:0

o III miejsce Lech Poznań FA 2010 =- Łucznik Strzelce Kraj. 0:0, karne 2:1

o V miejsce Stilon Gorzów Wlkp. – Czarni Browar Witnica 3:1

o VII miejsce Warta Słońsk – Lech Poznań 2011 5:0

079

Uroczystego wręczenia nagród i dekoracji zespołów biorących udział w turnieju dokonali radni powiatu gorzowskiego w osobach: Andrzej Kail, Rafał Karmelita i Zygmunt Mendelski, radny miejski Mariusz Staniszewski oraz Mirosław Wrzesiński – inicjator ogólnopolskiego programu „Piłkarski Laur”. Oprócz medali dla zawodników trzech najlepszych zespołów, dla zawodników za zajęte IV – VIII miejsce oraz pucharów dla każdej drużyny, trzy najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu piłkarskiego, statuetkami uhonorowano także najlepszych piłkarzy. „Królem Strzelców” został Bartosz Czerski (Pogoń Szczecin) z 5 golami, „Najlepszym bramkarzem” turnieju wybrano Jakuba Ryszczuka (Polonia Słubice) a „Najlepszym zawodnikiem” został Karol Suchocki (Pogoń Szczecin). Można więc śmiało napisać, że Pogoń Szczecin tego dnia była poza zasięgiem rywali i nie ma się co dziwić, że również trener, Marcin Podlecki, został wyróżniony statuetką „Trener zwycięskiej drużyny”. Warto w tym miejscu pochwalić trenera, (a także wszystkich pozostałych z grających zespołów), że każdy mecz przeżywał ze swoją drużyną, wspierając swoich podopiecznych i nie szczędząc im pochwał, nawet po mniej udanym zagraniu. Spokój, opanowanie i kontrola gry - te cechy trenera pozwoliły szczecińskiej Pogoni wyjechać z naszego miasta ze złotymi medalami, z „Nagrodą Starosty Gorzowskiego” i z głównym trofeum „Pucharem Dyrektora MOSiR”.

052

Uczestnicy turnieju chwalili sobie bardzo dobrą organizację turnieju oraz panującą wzorową atmosferę. Organizator turnieju oraz fundator nagród w postaci pucharów, medali, statuetek oraz nagród dla zespołów za zajecie II i III miejsca, kostrzyński MOSiR składa serdeczne podziękowania staroście Michałowi Wasilewskiemu za objęcie patronatu oraz za wsparcie finansowe turnieju, sędziom Rafałowi Odwrotowi i Robertowi Mazurkiewiczowi, za wzorowe prowadzenie wszystkich spotkań, pracownikom MOSiR Romanowi Bućkowskiemu, Antoniemu Żołnie, Władysławowi Kędziorowi, Mariuszowi Staniszewskiemu i Bartłomiejowi Suskiemu, za wkład pracy w organizację turnieju i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, kibicom, za stworzenie serdecznej atmosfery i za gorący doping dla grających zespołów, dyrektorowi Zespołu Szkół Leszkowi Naumowiczowi, za udostępnienie obiektu sportowego oraz właścicielom bufetu szkolnego Monice i Romanowi Juszkiewiczom – za przygotowane bardzo smaczne posiłki dla uczestników turnieju.