Ułatwienia dostępu

A A A

W dniu 24 czerwca o godzinie 12.00 nastąpiło oficjalne otwarcie basenu odkrytego przy ul. Fabrycznej 5, w sezonie letnim w 2022 roku na basenie obowiązywać będą poniższe zasady: Zasady funkcjonowania basenu.

- Basen jest czynny w godzinach: 10.00 – 18.00.

- Od godz. 14.00 do godz. 14.30 obowiązuje przerwa na dezynfekcje obiektu i utrzymanie czystości węzła sanitarnego.

- Wejście na teren basenu (dotyczy w części ogrodzonej z niecką basenową), w klapkach i z ręcznikiem.

- Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren basenu toreb, plecaków, itp. wchodzimy w przylegającym do ciała stroju kąpielowym i z ręcznikiem (rzeczy zostawiamy przed wejściem na basen lub na ogrodzeniu),

- Obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków na terenie basenu.

- Dla wchodzących i wychodzących przygotowane jest oddzielne wejście do basenu i wyjście z basenu.

- Osoby nie kąpiące się przebywają na terenie zielonym dookoła basenu (dotyczy poza częścią ogrodzonej niecki basenowej).

- Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

- Pozostałe zasady funkcjonowania basenu zgodnie z obowiązującym „Regulaminem basenu odkrytego przy ul. Fabrycznej w Kostrzynie nad Odrą”.

REGULAMIN BASENU ODKRYTEGO PRZY ul. FABRYCZNEJ w KOSTRZYNIE NAD ODRĄ.

1. Regulamin basenu odkrytego w Kostrzynie nad Odrą, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz zaplecza technicznego i przyległego terenu przy ul. Fabrycznej, zwanego dalej „basenem”.

2. Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.

3. Basen jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność Miasta Kostrzyna nad Odrą.

4. Zarządcą basenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie and Odrą z siedzibą przy ul. Niepodległości 11 , zwany dalej „zarządcą”.

5. Basen jest czynny w sezonie letnim codziennie w godzinach 10.00 – 18.00.

6. Osoby stwarzające swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z basenu, bądź dla obiektu lub urządzeń basenu, nie będą wpuszczane.

7. Z basenu mogą korzystać osoby:

 • uczące się pływać
 • pod opieką prowadzącego zajęcia,
 • umiejące pływać
 • indywidualnie lub w grupach zorganizowanych,
 • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

8. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na basen.

9. Każdego uczestnika obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody basenowej.

10. Na basenie obowiązuje noszenie przylegającego do ciała stroju kąpielowego.

11. Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników wodnych.

12. Zabrania się:

 • wchodzenia na teren basenu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody w basenie, a także zaśmiecania obiektu basenu lub przyległego terenu,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu basenu,
 • niszczenia urządzeń lub wyposażenia basenu.

13. Oprócz zakazów określonych w pkt. 12 osobom przebywającym na basenie nie wolno:

 • przekraczać granicy strefy wyznaczonej, jeśli nie umieją pływać,
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika wodnego oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
 • zakłócać wypoczynku lub kąpieli innych osób, a w szczególności: popychać lub wrzucać do wody inne osoby, wprowadzać na teren basenu pojazdów mechanicznych lub rowerów.

14. Ze względu na brak możliwości przechowywania przez zarządcę rzeczy osób korzystających z basenu, każdy korzystający z basenu, z jego terenu, zobowiązany jest do sprawowania pieczy nas swoimi rzeczami we własnym zakresie.

15. Wszystkie wejścia, wyjścia na terenie basenu musza być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawienia jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia na terenie basenu.

16. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

17. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w regulaminie mogą być usunięte z terenu basenu.

18. Każdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym ratownika wodnego lub zarządcę.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać zarządcy: tel. 95 752 3716.

Dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą.