MOSiR Kostrzyn nad Odrą wita


Wstępny Grafik zajęć na obiektach MOSiR Kostrzyn nad Odrą - Stadion Sportowy od 18 maja: 

 

Wstępny Grafik zajęć na obiektach MOSiR Kostrzyn nad Odrą - Hale Sportowe od 18 maja: 

 


Zarządzenia Dyrektora MOSiR Kostrzyn nad Odrą  dotyczące korzystania z obiektów MOSiR w okresie pandemii Koronowirusa

Zarządzenie nr 1/03/2020

Zarządzenie nr 1/04/2020


W związku z wprowadzeniem II etapu przywracania aktywności sportowej Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji z dniem 4 maja 2020 otwiera częściowo swoje obiekty sportowo-rekreacyjne. Ulega zmianie Zarządzenie nr 1/03/2020 z dnia 12.03.2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zawieszenia organizowania wszelkich zajęć, szkoleniowych, treningowych, konsultacji sportowych, turniejów, imprez sportowych, rekreacyjnych w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą w części dotyczącej Stadionu Sportowego przy ul. Niepodległości 11 oraz Przystani Żeglarskiej Delfin przy ul. Sikorskiego 1:

Obiekty funkcjonować będą w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami zgodnymi z II etapem przywracania aktywności sportowej, zapisanymi poniżej oraz wewnętrznymi zaleceniami zarządcy obiektu:

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – informacje pod adresem www.gov.pl 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - SPORT Rozdział 4

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 - Etapy przywracania aktywności sportowej 

CZWARTY ETAP - Od 30 maja - wytyczne i zalecenia

SPORT I REKREACJA
SIŁOWNIE, BASENY I KLUBY FITNESS

Zostaną otworzone siłownie, baseny, kluby fitness oraz kluby taneczne.

Ważne ! Na basen będzie mogło wejść tyle osób, ile stanowi połowa pojemności obiektu (nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności). Po jednym torze może płynąć nie więcej niż 4 osoby. - Wytyczne Baseny

Obowiązuje od: 6 czerwca.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

 1. Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek.
 2. Organizowanie wydarzeń sportowych będzie możliwe do 150 osób bez udziału publiczności.
 3. Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane.

Obowiązuje od: 30 maja

ZAJĘCIA I WYDARZENIA SPORTOWE NA DOWOLNYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH

Limit osób korzystających z obiektów sportowych: do 150.
Ważne! Pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 150 uczestników.

Obowiązuje od: 30 maja

 OŚRODKI PORZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH OTWARTE DLA SPORTOWCÓW

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w COS-OPO.
Obecnie udostępnione są ośrodki w:

 1. Spale,
 2. Wałczu,
 3. Zakopanem,
 4. Cetniewo.
 5. Planuje się udostępnienie ośrodka w Szczyrku i Giżycku.

PKO BP Ekstraklasa

 1. Kluby piłkarskie PKO Ekstraklasy wróciły do rozgrywek o tytuł Mistrza Polski.
 2. Od 19 czerwca kibice będą mogli wrócić na stadiony. Do obiektów sportowych będzie mogła wejść określona liczba kibiców – do 25 proc. jego pojemności.
 3. Trwają rozgrywki w ramach Pucharu Polski. Do rozgrywek wracają także zawodnicy I i II ligi.

PGE Ekstraliga

 1. Walka o tytuł Drużynowego Mistrza Polski w żużlu rozpocznie się 12 czerwca.
 2. Finał rozgrywek planowany jest na 11 października.
 3. Mecze żużlowej eWinner 1. Ligi ruszą 11 lipca.
 4. Od 19 czerwca kibice żużla będą mogli wrócić na trybuny (do 25 proc. pojemności obiektu).

TRZECI ETAP - Od 18 maja

SPORT (od 18 maja), 18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

 18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).
Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.


 

Pełna Informacja TUTAJ:

 

Pytania i odpowiedzi TUTAJ


 

Zasady Korzystania z infrastruktury:

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. zachowanie dystansu społecznego,
 2. obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 3. ograniczona liczba osób,
 4. weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 5. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 6. dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 7. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 8. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Regulamin korzystania z obiektów MOSiR – Regulamin wewnętrzny MOSiR
Obiekty takie jak: Stadion Sportowy przy ul. Niepodległości 11 oraz Przystań Żeglarska Delfin przy ul. Sikorskiego 1 zostają otwarte od 4 maja 2020 roku.

Zasady korzystania:
Obowiązują wszystkie zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymienione powyżej, w punkcie: Zasady Korzystania z infrastruktury:

Stadion MOSiR ul. Niepodległości 11;

 1. Zasady, terminy zajęć poszczególnych grup szkoleniowych zostaną omówione i ustalone na spotkaniu z przedstawicielami klubów w dniu 30.04.2020.
 2. Na obiekcie znajdują się 3 płyty piłkarskie oznaczone numerami 1,2,3, każda z płyt może zostac podzielona na 2 boiska z zachowaniem 5 m bufora,
 3. Na obiekcie znajduje 1 kort tenisowy z 2 boiskami na korcie mogą przebywać maksymalnie 4 trenujące osoby po dwie na boisko,
 4. Obsługa stadionu nie wlicza się do limitu osób,
 5. Podczas zajęć na obiekcie nie mogą przebywać opiekunowie, odprowadzają oni dziecko do bramy stadionu skąd odbiera je trener, po zakończeniu zajęć trener odprowadza dzieci do bramy wejściowej,
 6. Wymiana grup nie może następować w tym samym czasie,
 7. Środki do dezynfekcji dla swoich grup treningowych zapewniają poszczególne kluby,
 8. Za bezpieczeństwo dzieci, przestrzeganie zasad korzystania z obiektu odpowiada trener prowadzący zajęcia po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu,
 9. Wszystkie kluby chcące korzystać z obiektów zobowiązane będą do podpisania umowy oraz zaakceptowania regulaminu,
 10. Kluby zobowiązane są do prowadzenia dziennika zajęć (obecności na zajęciach w danych dniach),
 11. Nie przestrzeganie zasad korzystania z obiektów skutkować będzie cofnięciem zgody do korzystania z obiektu.

Limity ba boiskach:

 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
 • Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów.
 • W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Przystań Żeglarska Delfin przy ul. Sikorskiego 1:
Obowiązują wszystkie zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymienione powyżej, w punkcie: Zasady Korzystania z infrastruktury:

 1. Na obiekcie przebywać może maksymalnie 6 osób,
 2. Wstęp na obiekt mają wyłącznie właściciele łodzi znajdujących się na przystani, członkowie Klubu Żeglarskiego, KKSW, osoby mające podpisane lub chcące podpisać umowę z MOSiR na cumowanie łodzi,
 3. Środki do dezynfekcji zapewniają sobie osoby korzystające z przystani,
 4. Przebywanie maksymalnie do 2 osób: kajak, łódka, rower wodny,
 5. Za przestrzeganie ww. zasad odpowiada osoba znajdująca się na obiekcie,
 6. Przebywających na obiekcie powinni obowiązkowo zachować odpowiedni dystans i nosić maseczki,
 7. Nie przestrzeganie zasad korzystania z obiektów skutkować będzie cofnięciem zgody do korzystania z obiektu.

 

O otwarciu obiektów poinformowany został także Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą w celu kontroli zasad korzystania.

 Dyrektor MOSiR 

Zygmunt Mendelski

 

Główny specjalista ds. sportu i rekreacji

Mariusz Staniszewski

 

  

A A A

piłka nożna

Można było skosztować smacznych domowych wypieków, napić się aromatycznej kawy wspierając jednocześnie szczytny cel. Mecze stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i przysporzyły kibicom wielu wrażeń, nie brakowało szybkich akcji, dramatycznych zwrotów sytuacji czy efektownych goli i parad bramkarskich. Od samego początku zdecydowanie najlepiej prezentowały się zespoły Filius Metal oraz Metal-Art. Po pierwszej rundzie na prowadzeniu był zespół Metal-Art z dorobkiem 12 pkt a na drugim Filius Metal z 9 pkt. Tak więc runda finałowa zapowiadała się naprawdę ciekawie. W rundzie rewanżowej swoją dominację potwierdziła prowadząca po I rundzie dwójka, jednak tym razem kolejność była odwrotna i rundę rewanżową wygrał z kompletem punktów zespół Filius Metal. O zwycięstwie zespołu Metal-Art zdecydował lepszy stosunek bramek w bezpośrednich pojedynkach. Mecz pomiędzy tymi zespołami w rundzie rewanżowej można zdecydowanie uznać za najlepszy pojedynek tego turnieju.
Każda z drużyn biorących udział w mistrzostwach została nagrodzona pucharem oraz dyplomem, zawodnicy 3 najlepszych drużyn zostali dodatkowo udekorowani pamiątkowymi medalami, pamiątkowe statuetki wręczono także najlepszym zawodnikom z poszczególnych drużyn. Wręczenia pucharów, dyplomów oraz pamiątkowych statuetek dokonali dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski, radni Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Mariusz Staniszewski oraz Piotr Dziekan
Ponadto pamiątkowymi statuetkami wyróżniono zawodników w następujących kategoriach:

 • Najlepszy zawodnik : Daniel Siroń – Sarenka Os. Leśne
 • Najlepszy bramkarz : Paweł Wierzbowski – Metal-Art
 • Najlepszy strzelec: Norbet Kikosicki(24 bramki) – Metal-Art

Rozegrano ogółem 20meczy, strzelono 158 bramek(średnio 7,9 w meczu). Wyróżniono także statuetkami najlepszych zawodników w każdym zespole:

 • Filius Metal – Robert Budzałek
 • Grom Żabice – Dominik Węgrzyn
 • Sarenka Os. Leśne – Maciej Owsian
 • Metal-Art – Mateusz Cacaj
 • FC Wyszyńskiego – Paweł Stawicki

Klasyfikacja zespołów:

 1. Metal-Art
 2. Filius Metal
 3. Sarenka Os. Leśne
 4. FC Wyszyńskiego
 5. Grom Żabice

Oficjalnego zamknięcia mistrzostw dokonał dyrektor MOSiR, dziękując wszystkim zespołom za stworzone emocje i zapraszając zespoły do udziału w przyszłorocznej 39. edycji mistrzostw. Po ceremonii zamknięcia udanych mistrzostw wszyscy zawodnicy zaproszeni zostali na „rodzinny” obiad do restauracji „Hey”.

Dyrekcja MOSiR składa serdeczne podziękowania Mariuszowi Staniszewskiemu, Antoniemu Żołnie, Bartłomiejowi Suskiemu, Władysławowi Kędziorowi, Romanowi Bućkowskiemu, Albertowi Semenczenko - za obsługę techniczno - organizacyjną turnieju, sędziom – za wzorowe prowadzenie spotkań, sympatykom sportu i rekreacji – za klimat i gorący doping, uczestnikom – za stworzone sportowe emocje.

 


Wyniki pierwszego dnia 16 luty 2019:

 

Zespół FC Wyszyńskiego Sarenka Os. Leśne Filius Metal Grom Żabice Metal-Art PKT Bramki M-ce
FC Wyszyńskiego X 2:4 0:1  6:1 2:5 3  10:11  IV
Sarenka Os. Leśne  4:2  X 3:4 10:2   0:9 6  17:17 III
Filius Metal  1:0 4:3 X 10:0  4:7 9 19:10 II
Grom Żabice 1:6 2:10  0:10 X  0:13 0 3:39
Metal-Art  5:2 9:0 7:4 13:0 X 12  34:6

 

FC WYSZYŃSKIEGO - Sarenka OSIEDLE LEŚNE - 2-4 (Maciej Bil(2); Alan Filipczyk, Daniel Siroń(2), Sebastian Błoński)
FILIUS METAL - GROM ŻABICE - 10-0 (Mateusz Migdal(2), Robert Budzałek(4), Marek Koczorowski, Marek Gruszka, Łukasz Urman(2))
METAL-ART - FC WYSZYŃSKIEGO - 5-2 (Łukasz Serafin(2), Norbert Kikosicki(3); Maciej Bil, Piotr Chotja)
Sarenka OSIEDLE LEŚNE - FILIUS METAL - 3-4 (Alan Filipczyk, , Daniel Siroń(2); Robert Budzałek(3), Łukasz Urman)
GROM ŻABICE - METAL-ART - 0-13 ( - Łukasz Serafin(4), Norbert Kikosicki(6), Patrycja Pawłowska, Mateusz Cacaj, Adrian Ciesielski )
FC WYSZYŃSKIEGO - FILIUS METAL - 0-1 (Łukasz Urman)
METAL-ART - Sarenka OSIEDLE LEŚNE - 9-0 (Łukasz Serafin(1), Norbert Kikosicki(4), Mateusz Cacaj(2), Marek Przychodaj(2))
FC WYSZYŃSKIEGO - GROM ŻABICE - 6-1(Maciej Bil(2), Piotr Chotja(2), Łukasz Gniecioszek, Adam Gniecioszek; Dominik Węgrzyn)
FILIUS METAL - METAL-ART - 4-7 (Robert Budzałek(2), Łukasz Urman, Marek Koczorowski; Łukasz Serafin, Norbert Kikosicki(4), Mateusz Cacaj, Kamil Kuźio)
GROM ŻABICE - Sarenka OSIEDLE LEŚNE - 2-10 (Dominik Węgrzyn, Bartek Skurski; Alan Filipczyk(2), Daniel Siroń(3), Sebastian Błoński, Maciej Owsian(2), Marcin Buliczak(2))

 


Wyniki 23.02.2019

Zespół FC Wyszyńskiego Sarenka Os. Leśne Filius Metal Grom Żabice Metal-Art PKT Bramki M-ce Suma PKT m-ce
FC Wyszyńskiego X 0:2   1:6 4:0  2:5   3  7:13 IV 6 IV
Sarenka Os. Leśne 2:0   X 1:6   6:4 3:4   6 12:14   III 12 III
Filius Metal 6:1  6:1  X 12:0  4:2  12  28 :4 I 21 II
Grom Żabice 0:4  4:6  0:12  X 0:13   0  4:23 0 V
Metal-Art 5:2  4:3  2:4  13:0  X  9 24:9  II 21 I

 

FC WYSZYŃSKIEGO - Sarenka OSIEDLE LEŚNE - 0:2(Maciej Owsian, Daniel Siroń)
FILIUS METAL - GROM ŻABICE - 12:0 (Mateusz Migdal, Marek Koczorowski(2), Marek Gruszka(4), Łukasz Urman(3), Krzysztof Grala, Krzysztof Bednarek)
METAL-ART - FC WYSZYŃSKIEGO - 5:2 (Łukasz Serafin(2), Norbert Kikosicki(3); Mateusz Kucharski, Damian Korczala)
Sarenka OSIEDLE LEŚNE - FILIUS METAL - 1:6 (Daniel Siroń; Mateusz Migdal(2), Marek Koczorowski, Marek Gruszka(2), Łukasz Urman)
GROM ŻABICE - METAL-ART - 0:13 – (Łukasz Serafin, Norbert Kikosicki(3), Mateusz Cacaj(6), Marek Przychodaj (samobójcze (2));
FC WYSZYŃSKIEGO - FILIUS METAL - 1:6 (Mateusz Kucharski; Mateusz Migdal, Marek Koczorowski, Marek Gruszka, Łukasz Urman(2), Krzysztof Grala)
METAL-ART - Sarenka OSIEDLE LEŚNE - 4:3 (Łukasz Serafin(3), Norbert Kikosicki; Daniel Siroń(3))
FC WYSZYŃSKIEGO - GROM ŻABICE - 4:0 (Maciej Bil, Mateusz Kucharski, Paweł Stawicki, Patryk Stańczak)
FILIUS METAL - METAL-ART - 4:2 (Robert Budzałek(2), Krzysztof Bednarek, (samobójcza(1); Norbert Kikosicki, Przemysław Bobik)
GROM ŻABICE - Sarenka OSIEDLE LEŚNE - 4:6 (Dominik Węgrzyn(2), Dominik Skurski(2); Daniel Siroń(3), Maciej Owsian(3))


 

pn

pn

pn

pn

pn

 

Galeria 1 dzień

 

Galeria 2 dzień

 

 (Jeżeli pojawił się błąd w nazwisku(czasmi trudno doczytać z listy) to proszę o info na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )