Ułatwienia dostępu

A A A

normal 27dcfbc04f6d7442b0f6862c5466f663af0a0241Działając na podstawie uchwały nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2017 r. poz. 2819 t.j.), Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

Rodzaj zadania: Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego klubów sportowych – grupy seniorów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 roku: 70 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w terminie do dnia 9 stycznia 2023 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu oraz formularz oferty na realizację zadania dotyczącego rozwoju sportu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

Link do publikacji w BIP: https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?c=1100