A A A

1procent

Przypominamy, że Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. posiada status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym zapisem, każdy podatnik może przekazać 1 procent swojego podatku, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami, na rzecz wybranych przez niego organizacji pożytku publicznego Mamy nadzieję, że działacze klubowi, związkowi i inni, podobnie, jak w roku ubiegłym, przekażą te środki na rzecz OZPN.

Środki, które zostały przyznane przez podatników określonym klubom, są im przekazywane w całości. Jak pokazują lata ubiegłe środki finansowe z 1 % mogą okazać się znacznym wsparciem budżetów klubowych. 

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości!

 W zeznaniu podatkowym należy wypełnić: 

· poz. 123 - wpisać numer KRS Okręgu, tj. 0000127804,
· poz. 124 - wpisać wnioskowaną kwotę, wyliczoną zgodnie z wskazówkami w PIT-37
· poz. 125- (Cel szczegółowy 1%) - tu należy wpisać nazwę klubu, który chcemy wspomóc.
UWAGA! Jeżeli to pole pozostanie niewypełnione, środki zostaną przeznaczone na działalność statutową Okręgu.