A A A

Uwaga po raz pierwszy w Kostrzynie nad Odrą w ramach Dnia Europy na Sportowo w dniu 12 maja 2019 roku o godzinie 14.00 na Stadionie MOSiR Kostrzyn nad Odrą ul. Niepodległości 11 odbędzie rekreacyjna I Kostrzyńska Mila Piwna. Udział tylko dla zawodników pełnoletnich, bez przeciwskazań zdrowotnych – limit 60 osób. Pełny regulamin do pobrania poniżej - zapoznaj się koniecznie.

 

Pełny regulamin TUTAJ:

Tu można się zapisać: Formularz zapisów Google

Oświadczenie: 

 I Kostrzyńska Mila Piwna

Regulamin:


Termin: 12 maja 2019 roku, godzina 14.00
Miejsce: Stadion Sportowy MOSiR Kostrzyn nad Odrą ul. Niepodległości 11(bieżnia wokół boiska głównego)
Limit zawodników: 60 osób, decyduje kolejność zapisów (3 grupy po 20 osób),
Opłata startowa nie będzie pobierana.
1. Bieg odbywa się w 3 grupach po 20 zawodników z pomiarem czasów(tablica biegnący czas lub stopery elektroniczne), najlepszych wyłania się z 3 biegów na podstawie czasu,
2. Zawodnicy zapisują się elektronicznie na stronie www przez formularz Google obowiązuje kolejność zapisów:

Tu można się zapisać: Formularz zapisów Google


3. Do udziału w biegu brani są pod uwagę tylko zgłoszeni w kolejności od 1-60, lista startujących oraz przydział do serii zostanie ogłoszona na stronach www.mosir-kostrzyn.pl, www.kostrzynbiega.pl, www.naszkostrzyn.pl, oraz profilach FB, organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji listy startowej,
4. W razie nie odebrania numeru startowego i potwierdzenia startu do godziny 13.30 (w dniu biegu) miejsca zostaną przydzielone według listy rezerwowej utworzonej w dniu startu w momencie rozpoczęcia weryfikacji, (należy zgłosić się do punktu wydawania numerów i wpisać się na listę),
5. Odbiór numerów, potwierdzenie startu oraz opłata startowa od godziny 12.30-13.30(bieżna naprzeciw spikerki) 12 maja 2019 oraz w piątek (10.05.2019) w biurze MOSiR ul. Niepodległości 11 Stadion od 10.00-13.00,
6. Obowiązuje strój sportowy, obuwie bez kolców biegowych,
7. Zawodnikom przydziela się numery startowe 1-60, I bieg 1-20, II bieg 21-40, III bieg 41-60, numery przydziela organizator(losowanie),
8. Zawodnik musi być pełnoletni, przy odbiorze numeru będzie weryfikacja z dokumentem tożsamości,
9. Zawodnicy przy odbiorze numeru podpisują oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych oraz starcie na własną odpowiedzialność,
10. Uczestnicy biegu ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników z tytułu nieszczęśliwych wypadków, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne oraz za rzeczy zaginione,
11. Zabroniony jest start pod wpływem środków odurzających a także zawodników, którzy przed startem są już pod wpływem alkoholu – organizator bez prawa odwołania może nie dopuścić takiego uczestnika do biegu.

Uwagi Końcowe:

1. Każdy zawodnik* pije cztery piwa(0,3l) i biegnie cztery okrążenia wokół stadionu. Zaczyna od piwa na starcie i tak na zmianę,
2. Przed pierwszym biegiem organizator w raz z uczestniczkami biegu zdecyduje czy Panie piją piwo w takiej samej formie jak Panowie lub(do wyboru dla wszystkich piją 4 piwa po 0,2, piją 0,3 co 2 okrążenie),
3. Piwo musi zostać wypite przed rozpoczęciem okrążenia w 10-metrowym obszarze przejściowym przed linią mety/startu i wyrzuca butelkę lub puszkę do pojemnika obowiązkowo,
4. Bieg zaczyna się od wypicia piwa w strefie przejściowej po to, żeby dopełnić formalności z przebiegnięciem 1 mili - 1609 metrów.
5. Przy otwieraniu puszek lub butelek nie można w żaden sposób manipulować przy opakowaniu w celu przyspieszenia prędkości wypływania napoju. Puszka może być otwierana tylko poprzez zawleczkę, (* dla Pań ewentualnie może być podawane przez organizatora w kubkach po 0,2),
6. Żadne piwo nie może być otwarte, dopóki zawodnik nie dotrze do strefy przejściowej po każdym okrążeniu,
7. Bieg mimo klasyfikacji traktowany jest rekreacyjnie,
8. Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, starcie na własną odpowiedzialność oraz klauzulę RODO


Nagrody:
Klasyfikacja M i K nagradzamy miejsca 1-6 bez podziału na kategorie wiekowe:
Miejsca 1-3 medale, puchar oraz nagrody niespodzianki, - 4-6 pamiątkowe dyplomy i gadżety, pamiątkowy medal dla wszystkich.
Losowanie nagród niespodzianek???