Ułatwienia dostępu

A A A

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą w 2023 r. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą w 2023 roku:

 

 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP Matki Kościoła 50 000,00 zł
 2. Prowadzenie klubu abstynenta Klub Abstynenta „Libra” - 35 000,00 zł
 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – zapasy UKS „Jedynka” 25 000,00 zł
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – zapasy SKF „Olimp” 20 000,00 zł
 5. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – karate Kostrzyński Klub Karate” 16 000,00 zł
 6. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka siatkowa UKS „Dwójka” - 10 000,00 zł
 7. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna UKS „Nukleon” - 20 000,00 zł
 8. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka nożna TS Celuloza Kostrzyn - 39 000,00 zł
 9. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka nożna UKS Celuloza Kostrzyn - 18 000,00 zł
 10. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka nożna UKS „Czwórka” - 18 000,00 zł
 11. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka nożna - MUKS PS - 18 000,00 zł
 12. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – brazylijskie jiu-jitsu KSSW „WildBears” - 5 000,00 zł

Na etapie oceny formalnej odrzucone zostały oferty złożone przez następujące organizacje:

1) Stowarzyszenie Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”,

2) KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp.

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych do pobrania w BIP Miasta Kostrzyn nad Odrą.