A A A

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport Wszystkich Dzieci. Budżet na tegoroczną edycję programu jest rekordowy i wynosi blisko 67 mln zł. To więcej o ponad 8 mln zł w stosunku do ubiegłego roku. Chcąc dalej inwestować w zdrowie najmłodszych, podjąłem decyzję o zwiększeniu o ponad 8 mln środków na program Sport Wszystkich Dzieci. Tym samym budżet programu na rok 2022 wyniesie rekordowe 67 milionów złotych. Regularna aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a sport to najlepsza profilaktyka poprawiająca naszą kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną. 

Gorąco zachęcam do udziału w programie, aplikowanie o środki finansowe i zaangażowanie się w promowanie sportowych postaw wśród najmłodszych – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. W latach 2015-2021 na realizację zadań w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę w wysokości blisko 362 mln zł.

Program Sport Wszystkich Dzieci jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota do rozdysponowania w naborze to 66,9 mln zł, a nabór dotyczy trzech zadań:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 mln zł (uwaga - nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu i jest prowadzony w formie papierowej).

• Termin składania wniosków: do 31.01.2022 r.

• Termin rozpatrzenia wniosków: do 21.02.2022 r.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15,9 mln zł (nabór prowadzony elektronicznie).

• Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.

• Termin rozpatrzenia wniosków: do 20.04.2022 r.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 30 mln zł (nabór prowadzony w formie papierowej).

• Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.

• Termin rozpatrzenia wniosków: do 31.03.2022 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. Głównymi celami programu są:

  • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim, w tym do państwowych instytutów badawczych. Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich. Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci