A A A

Pieniądze na sport. Ruszają konkursy Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego. Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego ogłosił konkursy dotyczące wsparcia zadań w obszarze kultury fizycznej oraz rozwoju infrastruktury sportowej. W ramach pierwszego konkursu można uzyskać dofinansowanie z trzech zadań m.in. upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Wnioski należy złożyć do 5 lutego. Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16041/pieniadze-na-sport
Drugi program: "Lubuska Baza Sportowa" ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury sportowej poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski należy złożyć do 1 lutego. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://lubuskie.pl/.../lubuska_baza_sportowa_na_2021_rok