Planowane otwarcie basenu kąpielowego w Kostrzynie nad Odrą nastąpi 6 lipca 2020 roku(poniedziałek). Zarządzający obiektem zobowiązany jest do przygotowania obiektu zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia. Korzystający z basenu będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i stosowania się do zaleceń obsługi i ratowników

 Zarządzający zobowiązany jest do:

 • ustalenia i kontroli maksymalnej liczby użytkowników,
 • liczba osób korzystających w jednym czasie z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia – w przypadku basenu w Kostrzynie nad Odrą będzie to 50 osób,
 • po każdej godzinie kąpieli nastąpi 30 minutowa przerwa pozwalająca na zmianę grup na basenie oraz dezynfekcję obiektu,
 • wchodzący będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i stosowania się do zaleceń obsługi i ratowników,
 • korzystający zobowiązani będą do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu,
 • korzystający zobowiązani będą do zachowania dystansu - 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, terenu rekreacyjnego,
 • Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

Zasady funkcjonowania basenu w dobie epidemii covid-19

 1. Do wejścia na teren basenu uprawnione będą wyłącznie osoby z opaskami,
 2. Na każdą godzinę dla korzystających z basenu będą przygotowane opaski w różnych kolorach, uprawniające do korzystania z basenu o danej godzinie,
 3. Opaski wydawane będą na 30 minut przed planowanym wejściem na daną godzinę,(nie będzie można pobrać opasek na inne godziny)
 4. Opaski będzie można pobrać przed wejściem na basen o ile nie zostanie wykorzystany limit na daną godzinę,
 5. Wejście na basen będzie następować w następujących godzinach:
  • 10.30 – 11.30
  • 12.00 – 13.00
  • 13.30 – 14.30
  • 15.00 – 16.00
  • 16.30 – 17.30
 6. Jedna grupa korzystająca z basenu może mieć maksymalnie 50 osób,
 7. Czas kąpieli jednej grupy wynosić będzie 1 godzinę zegarową, po upływie każdej godziny na sygnał ratownika wszyscy korzystający z basenu będą zobowiązani do bezzwłocznego opuszczenia basenu, 
 8. Po każdej godzinie korzystania z obiektu nastąpi 30 minutowa przerwa na wyjście korzystających oraz dezynfekcje obiektu zgodnie z zaleceniami.
 9. dla wchodzących i wychodzących przygotowane będą oddzielne wejście i wyjście Na terenie basenu ( dotyczy ogrodzonej części z niecką basenową i wyposażeniem basenu przebywać może tylko obsługa techniczna, ratownicy oraz korzystający z basenu z opaskami na daną godzinę), oczekujący na wejście przebywają na terenie zielonym dookoła basenu.

Uwaga!!!
Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych

Więcej informacji: www.gov.pl

www.mosir-kostrzyn.pl