Podnosimy swoje kwalifikacje! W ostatnich miesiącach Bartłomiej Suski - pracownik MOSiR w Kostrzynie nad Odrą odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania statutowe naszgo Ośroka uczestniczył w dwóch szkoleniach organizowanych przez Euroregion Pro Europa Viadrina. Podczas pierwszego, w formie warsztatów związanych z realizacją projektu DIALOG, prezentowane były interkulturowe aspekty współpracy z partnerami zza granicy. Prowadzący warsztaty - Szymon Kopiecki (ekspert w zakresie m.in. wymiany polsko-niemieckiej i międzykulturowej) w praktyczny sposób przedstawił m.in. różne sposoby komunikacji w kontekście społecznym, zwrócił uwagę na wpływ stereotypów na kontakty partnerskie. W czasie zajęć warsztatowych, przy pomocy narzędzi multimedialnych, przedstawiono także podstawowe teoretyczne zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową, z naciskiem na ich praktyczne zastosowanie.

 

Drugie szkolenie odbywało się pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020“ oraz w zakresie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Prowadzący szkolenie - Piotr Boboryk (pracownik Biura Euroregionu w Gorzowie Wlkp.) przekazał informacje dotyczące procedury składania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, kwestie związane z działaniami i wydatkami kwalifikowalnymi w projektach. Była to także doskonała okazja, aby zadać pytania w ramach indywidualnych konsultacji z prelegentem.

Dzięki tym szkoleniom pracownicy MOSiR w Kostrzynie nad Odrą wciąż podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie składania, przeprowadzenia i rozliczania tzw. małych projektów. Do tej pory zrealizowaliśmy już cztery takie projekty, a kolejne dwa są już w trakcie oceny. Pragnę w tym miejscu podziękować Panom: Szymonowi Kopeckiemu i Piotrowi Boborykowi za niezwykle ciekawy sposób prezentacji zagadnień w teorii i ich praktyczne zastosowanie.