Regulamin korzystania z kortów tenisowych
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Postanowienia ogólne
 1. Korty tenisowe są obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zwanym dalej MOSiR), w Kostrzynie nad Odrą.

 2. Korty czynne są zgodnie z zatwierdzonym planem i w oparciu o złożone zamówienia.

 3. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju sportowym i w obuwiu o rzeźbie podeszwy dostosowanej do kortu o nawierzchni sztucznej, po wykupieniu biletu, karnetu bądź zawarciu umowy najmu.

 4. Wynajmujących kort obowiązuje cennik na dany rok kalendarzowy.

Rezerwacja kortów
 1. Rezerwację kortu na dzień następny i kolejne dni należy dokonywać osobiście w biurze MOSiR codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Przy rezerwacji obowiązkowo należy uiścić opłatę w kasie MOSiR za korzystanie z kortu w wybranym terminie.

 2. Prawo do rezerwacji telefonicznej mają tylko osoby wywiązujące się ze zobowiązań finansowych wobec kortów tenisowych.

 3. Odwołanie rezerwacji minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej godziny wynajmu kortu, po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 4. Osoby nie regulujące zobowiązań za zarezerwowane godziny, nie będą dopuszczane do gry na kortach tenisowych MOSiR.

 5. Osoba posiadająca rezerwację kortu jeżeli nie uiści opłaty przed godziną rozpoczęcia gry lub w czasie 15 minut po, traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.

 6. Osoba, która zarezerwowała kort na określoną godzinę, a nie korzystała z niego zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wg cennika. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę.

Opłata za kort
 1. Opłatę za kort należy bezwzględnie dokonać w kasie MOSiR.

 2. Przed wejściem na kort dowód wpłaty należy każdorazowo okazać osobie działającej w imieniu MOSiR, która odpowiedzialna jest za przestrzeganie niniejszego regulaminu i nadzór nad kortami.

 3. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje – wejście na kort, efektywny czas gry, uporządkowanie kortu oraz zejście z kortu.

 4. Grający mogą jednorazowo opłacić korzystanie z kortu na czas max – dwóch godzin z wyjątkiem sytuacji kiedy korty są wolne.

 5. Rozpoczęcie z korzystania z kortu obejmuje pełną godzinę, np. 10.00, 11.00, itp.

Cena przy płatności z góry z rezerwacją
 1. Dotyczy osoby, która dokona rezerwacji i dokona opłaty za kort z góry m.in. dzień wcześniej.

 2. W przypadku gdy kort jest nieczynny z przyczyn np. atmosferycznych, rezerwację można przenieść na inny termin tylko po uzgodnieniu z osobą działającą w imieniu MOSiR.

 3. W przypadku gdy kort jest czynny, a osoba nie skorzysta z kortu, rezerwacja i przedpłata przepadają.

 4. Stałe rezerwacje muszą być opłacone za minimum jeden miesiąc z góry.

Zasady korzystania z kortu
 1. Pierwszeństwo z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.

 2. Nie wolno korzystać z kortu bez uiszczenia opłaty w kasie MOSiR.

 3. Na korcie obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy (zabrania się gry bez koszulki).

 4. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.

 5. Korzystający ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji (po uprzednim uporządkowaniu kortu).

 6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe), zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.

 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, jak i przebywania osób nietrzeźwych, palenia tytoniu, używania wulgarnych słów, zaśmiecania, wprowadzania psów i jazdy rowerem, itp.

 8. Korzystający z kortu nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom oraz zobowiązany jest dostosować się do regulaminów obiektu i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na całym kompleksie sportowym.

 9. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach, za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z kortu oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 10. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.

 12. MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortów z powodu organizacji imprez tenisowych i rozgrywanych turniejów oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na tablicy.

 13. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Niepodległości 11,
  66 – 470 Kostrzyn an d Odrą, Tel. 95 752 3716

Dyrektor MOSiR

liniaW 2015 roku korty tenisowe czynne są od 01.05.2015 r. do 30.10.2015 r.


Prawo do nabycia biletu ulgowego mają:

Dyrektor MOSiR

Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign