Regulamin korzystania z hali sportowej
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Prawo do korzystania z sali sportowej mają:
 1. Uczestnicy zgrupowania kadry narodowej, pionów sportowych.

 2. Uczestnicy zgrupowań klubowych oraz innych organizacji sportowych, które podpisały umowę o najem obiektu i zostały ujęte w planie.

 3. Inne instytucje lub zakłady pracy, które są organizatorami imprez oraz uczestnikami zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Użytkowanie urządzeń i sprzętu
 1. Zajęcia w hali sportowej mogą odbywać się codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00.

 2. Zajęcia w hali sportowej oraz w siłowni mogą odbywać się pod kierunkiem trenera lub innej osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

 3. Po zajęciach sprzęt oraz urządzenia sportowe winny być przez użytkownika obowiązkowo uporządkowane i złożone.

 4. Obowiązującym strojem na obiektach sportowych jest dres lub strój sportowy oraz odpowiednie i czyste obuwie sportowe.

 5. Za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, który musi posiadać stosowne uprawnienia (klasa trenerska, instruktor, mgr wf.).

 6. O każdym uszkodzeniu urządzeń, przyrządów lub sprzętu sportowego należy natychmiast powiadomić gospodarza obiektu lub dyrektora MOSiR.

Przepisy porządkowe

W hali sportowej zabrania:
 1. Picia alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym.

 2. Palenia tytoniu i papierosów.

 3. Korzystania ze sprzętu i urządzeń w czasie nieobecności trenera lub opiekuna.

 4. Wnoszenia środków pirotechnicznych, materiałów wybuchowych oraz niebezpiecznych narzędzi.

 5. Wprowadzania psów lub innych zwierząt.

 6. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i czystości.

Zygmunt Mendelski – dyrektor MOSiR.

Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign