MOSiR dziękuje!

W dniach 25-26.03.2011 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyły się po raz dziewiąty z rzędu Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach - stylu klasycznym. Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i oczekiwania w jego realizacji. W zawodach wzięła rekordowa ilość 149 zapaśników z Litwy, Białorusi, Niemiec, Ukrainy, Czech i Polski. W ocenie przedstawiciela Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzeja Wrońskiego zawody stały na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym. Szczególną uwagą jest udział obok ekip krajowych, aż sześciu narodowych reprezentacji: Białoruś, Czechy, Litwa, Niemcy i Ukraina, udział ekipy reprezentacji Praga – Hodonin oraz reprezentacji z Grodna. W ostatniej chwili, z przyczyn niezależnych od organizatora, z przyjazdu zrezygnowała ekipa z Rosji, tłumacząc swoją absencję sprawami organizacyjnymi.

Sportowy maraton przebiegł zgodnie z programem, dostarczając wielu zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia walk na najwyższym poziomie. Pięknie i kolorowo udekorowana hala sportowa jeszcze bardziej podnosiła rangę zapaśniczych zawodów.

Niniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski.

Składam podziękowania burmistrzowi panu Andrzejowi Kuntowi – za objęcie Patronatu nad MMP, za promowanie mistrzostw i okazaną pomoc. Dziękuję zastępcy burmistrza panu Zbigniewowi Biedulskiemu, panu przewodniczącemu Rady Miasta Tadeuszowi Łysiakowi oraz Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, za wsparcie i propagowanie mistrzostw oraz za okazaną wszelką pomoc w organizacji.

Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom: panu Henrykowi Derejczykowi - prezesowi ARCTIC PAPER KOSTRZYN, panu Józefowi Kruczkowskiemu – staroście POWIATU GORZOWSKIEGO, panu Krzysztofowi Wojciechowskiemu – prezesowi firmy RAVEN, pani Annie Borowskiej – prezes MULTIBOR, panu Olgierdowi Kłaptoczowi - prezesowi MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, panu Arturowi Malec - prezesowi KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKO SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, panu Robertowi Szczepkowskiemu – prezesowi firmy HANKE TISSUE, pani Edycie Staniszewskiej - dyrektor GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Barlinku Oddział Kostrzyn nad Odrą, państwu Danucie i Andrzejowi Szczepińskim – szefom firmy DREWFORM, pani Marzenie Brenk – Sułkowskiej - naczelnik WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY i OPIEKI w Kostrzynie nad Odrą, panu Romanowi Chilińskiemu - prezesowi firmy BENIMET – Bramy, Ogrodzenia, Automatyka, panu Witoldowi Zając – prezesowi WENDRE POLSKA, państwu Anecie i Ireneuszowi Suchomel – z firmy IKAA, za wsparcie finansowe mistrzostw, panu Jarosławowi Szydełce, dyrektorowi SP nr 4 za przekazanie stolików i krzeseł, panu Zdzisławowi Garczarkowi, dyrektorowi Kostrzyńskiego Centrum Kultury oraz pani Katarzynie Czerwińskiej , za część artystyczną z fantastycznym występem zespołu formacji tanecznej Roll Dance, panu Sławomirowi Dudzie, za transport mat i sprzętu sportowego, panu Mieczysławowi Paszkiewiczowi, za zabezpieczenie transportu osobowego oraz za przewóz sportowych ekip, młodym kostrzyńskim zapaśnikom SKF „Olimp” za pomoc w przygotowaniu areny do mistrzostw, wszystkim pracownikom MOSiR - za przygotowanie obiektu hali sportowej oraz za realizację wszelkich zadań związanych z całokształtem organizacji mistrzostw.

Serdecznie dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom, reprezentującym nasze miasto w mistrzostwach , za dostarczenie sportowych emocji.

Dziękuję kierownictwu hotelu „BASTION” panu Witoldowi Wiśniewskiemu, panu Dariuszowi Zacharowi, panu Jerzemu Sobczakowi, właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PETRO PLUS”, panu Leszkowi Naumowiczowi – dyrektorowi Zespołu Szkół, panu Dariuszowi Ostromeckiemu, właścicielowi restauracji „MAGIC”, za bardzo dobre stworzone warunki zakwaterowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip zagranicznych, gości z Polskiego Związku Zapaśniczego, sędziów oraz kadry szkoleniowej, kierowników ekip i zawodników z polskich klubów.

Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympatykom i kibicom, za wzorowy i kulturalny doping, za stworzenie miłej atmosfery.

Dziękuję Państwu oraz wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność - za okazaną pomoc przyczyniając się do wspólnego sportowego i organizacyjnego sukcesu.

Dyrektor MOSiR

Zygmunt Mendelski

Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign