Kostrzyński MOSiR dziękuje

zapasy W dniach 5 – 6.04.2014 r. w pięknej hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i oczekiwania w jego realizacji. W zawodach wzięła rekordowa ilość 251 zapaśników z Litwy, Białorusi, Słowacji, Holandii, Niemiec, Czech i Polski. W ocenie członka Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, delegata technicznego PZZ Michała Jaworskiego oraz trenerów kadr narodowych Piotra Szczeponioka i Włodzimierza Zawadzkiego zawody stały na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym. Szczególną uwagą jest udział, obok ekip krajowych, narodowych reprezentacji Białorusi, Czech, Litwy, Holandii, Ukrainy i Danii.

Sportowy maraton przebiegł zgodnie z programem, dostarczając zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia walk na jak najwyższym poziomie. Pięknie i kolorowo udekorowana hala widowiskowo-sportowa jeszcze bardziej znacząco podniosła rangę zapaśniczych zawodów.

Niniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym.

Składam podziękowania burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą panu Andrzejowi Kuntowi – za promowanie mistrzostw i okazaną wszelką pomoc. Dziękuję Radnym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, za wsparcie i propagowanie mistrzostw oraz za okazaną wszelką pomoc w organizacji, panu Leszkowi Naumowiczowi – dyrektorowi Zespołu Szkół, za udostępnienie obiektu sportowego wraz z zapleczem oraz za okazaną wszelką pomoc w przygotowaniu obiektu do mistrzostw, za pomoc w realizacji wszelkich zadań związanych z organizacją MMP Juniorów i Kadetów.

Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom: panu Arturowi Malec – prezesowi KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ – Patronat MMP, panu Henrykowi Derejczykowi - prezesowi ARCTIC PAPER KOSTRZYN, pani Annie Borowskiej - MULTIBOR, panu Olgierdowi Kłaptoczowi - prezesowi MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, pani Anecie Zapała - dyrektor BANKU BGŻ, pani Edycie Staniszewskiej - dyrektor GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Barlinku, oddział Kostrzyn nad Odrą, pani Marzenie Brenk - Sułkowskiej - naczelnik WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY i OPIEKI w Kostrzynie nad Odrą, panu Krzysztofowi Wojciechowskiemu – prezesowi firmy „RAVEN”, panu Romanowi Chilińskimu - właścicielowi firmy BENIMET – Bramy, Ogrodzenia, Automatyka, panu Tomaszowi Walickiemu - dyrektorowi ICT POLAND, panu Alex Nielsen prezesowi firmy POLCHAR, panom Marcinowi Bieleckiemu i Sebastianowi Garbowskiemu – właścicielom firmy SPRINTOIL, państwu Anecie i Ireneuszowi Suchomel - z firmy IKAA, pani Barbarze Pulkowskiej z PHU „PAVLUS”, panu Jeremiemu Filusiowi – prezesowi firmy FILIUS METAL, panom Witoldowi Wiśniewskiemu i Dariuszowi Zachar – właścicielom „BAKRY”, państwu Danucie i Andrzejowi Szczepińskim – właścicielom firmy „DREWFORM”, panu Stefanowi Bilińskiemu z INTERMARCHE, panu Grzegorzowi Moczulskiemu – z BRICOMARCHE - za wsparcie finansowe, międzynarodowych mistrzostw, pani Ewelinie Kuza oraz Joannie Gorzelak - za część artystyczną ze znakomitym występem grup tanecznych „Quest” z Gimnazjum nr 2 i uczestniczek „ZUMBY” z Zespołu Szkół, panu Mieczysławowi Paszkiewiczowi, za zabezpieczenie transportu osobowego oraz za przewóz sportowych ekip i sprzętu, młodym kostrzyńskim zapaśnikom SKF „Olimp” i UKS „Jedynka”, za pomoc w przygotowaniu areny do mistrzostw, pracownikom MOSiR – pani/panu Urszuli Judczyc, Lucynie Szymczak, Wiolecie Dybcio, Danucie Kozłowskiej – Olesińskiej, Mariuszowi Staniszewskiemu, Stanisławowi Malickiemu, Włodzimierzowi Olszewskiemu, Kazimierzowi Uss, Władysławowi Kędziorowi, Antoniemu Żołnie - za przygotowanie obiektu hali sportowej oraz za realizację wszelkich zadań związanych z całokształtem organizacji i przebiegu tej największej w 2014 roku centralnej imprezy sportowej.

Serdecznie dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom, reprezentującym nasze Miasto w mistrzostwach, za znakomitą postawę, za dostarczenie sportowych emocji oraz za trzy wspaniałe medale.

Dziękuję kierownictwu hotelu „BASTION” panu Witoldowi Wiśniewskiemu, panu Dariuszowi Zacharze, panu Jerzemu Sobczakowi, właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PETRO PLUS”, panu Dariuszowi Frybel - właścicielowi Zajazdu „HUBERTUS” w Słońsku, panu Adamowi Frąckowiakowi – właścicielowi restauracji „HEJ” - za bardzo dobre stworzone warunki zakwaterowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip zagranicznych, gości z Polskiego Związku Zapaśniczego, sędziów oraz kadry szkoleniowej, kierowników ekip, zawodników z polskich klubów i ekip zagranicznych.

Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympatykom i kibicom, za liczny udział w śledzeniu przebiegu zawodów, za wzorowy i kulturalny doping oraz za stworzenie miłej atmosfery.

Dziękuję Państwu oraz wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność, za okazaną pomoc przyczyniając się do wspólnego sportowego i organizacyjnego sukcesu. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.

Z poważaniem
Zygmunt Mendelski
Dyrektor MOSiR

Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign