Kostrzyński MOSiR dziękuje

Piłka Siatkowa

Kostrzyński MOSiR dziękuje. W dniach 10 - 12.04.2015 r. w hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i oczekiwania w jego realizacji. W zawodach wzięło udział 233 zapaśników z Białorusi, Norwegii, Niemiec, Czech i Polski. W ocenie członka Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, delegata technicznego PZZ, sędziego głównego, dwukrotnie złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich Andrzeja Wrońskiego oraz trenerów kadr narodowych Piotra Szczeponioka i Włodzimierza Zawadzkiego zawody stały na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym i były profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone.


Zapewniono uczestnikom dobrą rywalizację sportową, zapewniono promocję przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmosferę, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego lepszego postrzegania organizatora, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przez wszystkich uczestników, sędziów i gości mistrzostw. Szczególną uwagą jest udział, obok ekip krajowych, narodowych zagranicznych reprezentacji.
Sportowy maraton przebiegł zgodnie z programem, dostarczając zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia walk na jak najwyższym poziomie. Pięknie i kolorowo udekorowana hala widowiskowo-sportowa jeszcze bardziej znacząco podniosła rangę zapaśniczych zawodów.
Niniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym.
Składam podziękowania burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą panu Andrzejowi Kuntowi – za promowanie mistrzostw i okazaną wszelką pomoc. Dziękuję kostrzyńskim Radnym Powiatu Gorzowskiego oraz Radnym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, za wsparcie i propagowanie mistrzostw oraz za okazaną wszelką pomoc w organizacji, panu Leszkowi Naumowiczowi – dyrektorowi Zespołu Szkół, za udostępnienie obiektu sportowego wraz z zapleczem oraz za okazaną wszelką pomoc w przygotowaniu obiektu do mistrzostw, za pomoc w realizacji wszelkich zadań związanych z organizacją MMP Juniorów i Kadetów.
Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom: panu Arturowi Malec – prezesowi KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ – Patronat MMP Juniorów i Kadetów, panu Henrykowi Derejczykowi - prezesowi ARCTIC PAPER KOSTRZYN, pani Annie Borowskiej - MULTIBOR, panu Olgierdowi Kłaptoczowi - prezesowi MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, pani Anecie Staniszewskiej - dyrektor BANKU BGŻ, pani Edycie Staniszewskiej - dyrektor GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Barlinku, oddział Kostrzyn nad Odrą, pani Marzenie Brenk-Sułkowskiej - naczelnik WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY i OPIEKI w Kostrzynie nad Odrą, panu Krzysztofowi Wojciechowskiemu – prezesowi firmy „RAVEN", panu Alexowi Nielsen prezesowi firmy POLCHAR, panom Marcinowi Bieleckiemu i Sebastianowi Garbowskiemu – właścicielom firmy SPRINTOIL, państwu Anecie i Ireneuszowi Suchomel - z firmy IKAA SUCHOMEL, panu Jeremiemu Filusiowi – prezesowi firmy FILIUS METAL, panu Stefanowi Bilińskiemu z INTERMARCHE, panu Grzegorzowi Moczulskiemu – prezesowi BRICOMARCHE - za wsparcie finansowe międzynarodowych mistrzostw, pani Katarzynie Czerwińskiej, choreograf ROLL DANCE, - za część artystyczną ze znakomitym występem grup tanecznych, paniom z zespołu „DRZEWICZANIE” - za uświetnienie dekoracji medalistów w pięknych strojach ludowych, panu Adamowi Chaładzie z – właścicielowi marketu Media Electro - za nieodpłatne użyczenie telewizorów do rejestrowania zapisu walk zapaśniczych, panu Mieczysławowi Paszkiewiczowi, za zabezpieczenie transportu osobowego oraz za przewóz sportowych ekip i sprzętu, młodym kostrzyńskim zapaśnikom SKF „Olimp”, za pomoc w przygotowaniu areny do mistrzostw, pracownikom MOSiR – pani/panu Urszuli Judczyc, Lucynie Szymczak, Wiolecie Dybcio, Mariuszowi Staniszewskiemu, Stanisławowi Malickiemu, Romanowi Bućkowskiemu, Włodzimierzowi Olszewskiemu, Władysławowi Kędziorowi, Antoniemu Żołnie - za przygotowanie obiektu hali sportowej oraz za realizację wszelkich zadań związanych z całokształtem organizacji i przebiegu tej największej w 2015 roku centralnej imprezy sportowej.
Serdecznie dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom, reprezentującym nasze Miasto w mistrzostwach, za znakomitą postawę, za dostarczenie sportowych emocji oraz za trzy wspaniałe medale.
Dziękuję kierownictwu hotelu „BASTION” panu Witoldowi Wiśniewskiemu, panu Dariuszowi Zacharze, panu Jerzemu Sobczakowi, właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PETRO PLUS”, panu Dariuszowi Frybel - właścicielowi Zajazdu „HUBERTUS” w Słońsku, panu Adamowi Frąckowiakowi – właścicielowi restauracji „HEJ”, pani Monice Januszkiewicz – właścicielce Pawilonu Gastronomicznego prowadzonego w Zespole Szkół, - za bardzo dobre stworzone warunki zakwaterowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip zagranicznych, gości z Polskiego Związku Zapaśniczego, sędziów oraz kadry szkoleniowej, kierowników ekip, zawodników z 36 polskich klubów sportowych.
Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympatykom i kibicom, za liczny udział w śledzeniu przebiegu zawodów, za wzorowy i kulturalny doping oraz za stworzenie miłej atmosfery.


Dziękuję Państwu oraz wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność, za okazaną pomoc przyczyniając się do wspólnego sportowego i organizacyjnego sukcesu.
Jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.

Z poważaniem

Zygmunt Mendelski
Dyrektor MOSiR

 

Tworzenie stron WWW © - M.Staniszewski & MOSiR