TS „Celuloza” ma swoje władze

W piątek (19 października br.) w auli kostrzyńskiego Gimnazjum nr 1 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Sportowego „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą. W tym miejscu kierujemy serdeczne podziękowania dla Pana Jana Moczulskiego (dyrektora placówki), za udostępnienie pomieszczenia i za okazaną pomoc. Spotkanie, które trwało ponad 1,5 godziny, wyłoniło nowy 6 – osobowy Zarząd stowarzyszenia oraz jego 3 – osobowe komórki: Komisję Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Tym samym idea ratowania piłki nożnej, z dążeniem do stałego podnoszenia poziomu organizacyjnego i sportowego w naszym mieście, stała się realna. O szczegółach Zebrania piszemy poniżej.

Już na wstępie naszej relacji wypada odnotować wspaniałą atmosferę panującą od samego wejścia na salę. Wśród działaczy TS „Celuloza” nie zabrakło bowiem trenera obecnej drużyny piłkarskiej i jego zawodników, sponsorów czy osób od samego początku wspierających działania stowarzyszenia. Po wyborze Przewodniczącego (w tej roli niezastąpiony Pan Zygmunt Mendelski) oraz Sekretarza Zebrania (Pan Dariusz Czarny, który przygotował całe zaplecze techniczne zebrania), głos zabrał Pan Krzysztof Wojciechowski, który przypomniał zebranym, że TS „Celuloza” od samego początku tworzyli ludzie, którzy kochali nasze miasto i chcieli, aby była tu drużyna futbolowa na jak najlepszym poziomie, działająca na zdrowych zasadach. Mówił o powodach upadku poprzedniego klubu i zapewniał, że przyszłość finansowa obecnej drużyny będzie w najbliższym czasie zabezpieczona, ponieważ pomoc zgłosiły już firmy i instytucje na czele z burmistrzem miasta Kostrzyn nad Odrą Panem Andrzejem Kuntem, Panem Romanem Dziduchem, reprezentującym Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Intermarche – Pan Stefan Biliński, Bricomarche – Pan Grzegorz Moczulski, Filius Metal – Pan Jeremi Filuś i oczywiście firmą Raven na czele. Poinformował zebranych, że kwestie finansowe, które nie zostały jeszcze uregulowane, będą możliwie jak najszybciej załatwione i sam osobiście z tym tematem usiądzie z zespołem do rozmów. Przypominał, że teraz „cała nadzieja w nogach zawodników”. Podziękował dyrektorowi MOSiR Panu Mendelskiemu, za podjęte wszelkie działania i włożoną ogromną pracę w reaktywowaniu kostrzyńskiej piłki, z przystąpieniem zespołu do jesiennych rozgrywek piłkarskich. Charyzmatyczne wystąpienie ustępującego prezesa zebrało, poza gorącymi oklaskami, późniejsze jednomyślne absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W ten sposób można było otworzyć czyste karty w historii kostrzyńskiego futbolu i zacząć pisać nowy rozdział. Pierwszym akcentem był wybór Komisji Walnego Zebrania. W Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, której zadaniem jest sprawdzanie listy obecności, liczenie głosów i odczyt protokołów zasiedli Panowie: Łukasz Kostowiecki, Robert Kurowski, Piotr Witkowski. W Komisji Uchwał i Wniosków, która ma na podstawie wniosków członków Stowarzyszenia przygotowywać odpowiednie uchwały i poddawać je pod głosowanie funkcję objęli Panowie: Jarosław Horodyski i Krzysztof Wojciechowski. Po tych formalnościach przystąpiono do podjęcia dwóch najważniejszej uchwał dla działalności stowarzyszenia. W pierwszej z nich członkowie TS „Celuloza” wybrali swoje władze. Zarząd TS „Celuloza” został ustalony w składzie - Panowie: Dariusz Czarny, Arkadiusz Nowak, Paweł Pulkowski, Przemysław Rupniak, Ferdynand Szober, Albert Wawrzyniak. Komisję Rewizyjną TS „Celuloza” tworzą Panowie: Krzysztof Niewrzał (przewodniczący), Marcin Wieliczko (sekretarz) i Krzysztof Wojciechowski (członek). Ostatnim organem, wybieranym podczas Zebrania był Sąd Koleżeński, którego skład osobowy ukształtował się następująco: Panowie - Łukasz Dorniak (przewodniczący), Jarosław Horodyski (z-ca przewodniczącego), Zygmunt Mendelski (sekretarz). Warto podkreślić, że w/w kandydatury zostały wyłonione przy jednomyślnym poparciu członków zwyczajnych.

Druga, a zarazem ostatnia uchwała określiła bieżące zadania TS „Celuloza” – zabezpieczenie statutowe, pozyskiwanie środków na działalność, określenie zasad współpracy z MOSiR, obowiązek doskonalenia kadry szkoleniowej i zawodników. Uchwała ta określiła także wysokość miesięcznej składki członkowskiej, która wynosi zaledwie 5 zł /miesięcznie. Miejmy nadzieję, że już wkrótce przybędzie kolejna grupa członków zwyczajnych i wspierających, gdyż bez nich marzenia o wyższych celach mogą się nie spełnić. Dlatego już dzisiaj zachęcamy do pobrania formularza z naszej strony lub kontakt z Panem Zygmuntem Mendelskim (Tel. 508 388 490 ).

Bartłomiej Suski

Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign