Jubileuszowy XXXV „Złoty Liść Jesieni”

Para Sakowicz – Wachnowski i zwycięzcami 35 turnieju brydżowego

W niedzielę, w dniu 28.10 br. w gościnnej restauracji „RAMPA” prowadzonej przez Marka Bartocha odbył się Jubileuszowy XXXV turniej BRYDŻA SPORTOWEGO „Złoty Liść Jesieni” o „Puchar Burmistrza” Andrzeja Kunta. Organizatorami turnieju byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą oraz sympatycy sekcji brydża sportowego działającej przy MOSiR. Turniej organizowany w ramach X GRAND PRIX woj. LUBUSKIEGO i był rozgrywany na zapis maksymalny. W turnieju uczestniczyło 44 zawodników, w tym 4 panie. Zawody prowadziło dwóch sędziów: Wiesław Skowron i Grzegorz Pogodziński.

brydż


Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Andrzej Kunt - burmistrz z udziałem przedstawiciela MOSiR Antoniego Żołny. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym, o co postarali się brydżyści z woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Najlepsze pary brydżowe nagrodzone zostały pięknymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów turnieju: Miejskie Zakłady Komunalne w Kostrzynie nad Odrą, Urząd Miasta, Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku oraz MOSiR.

Końcowa klasyfikacja jubileuszowego turnieju:

1 miejsce para Ryszard Sakowicz – Jarosław Wachnowski
2 miejsce para Wojciech Waszkowiak – Stanisław Owczarski
3 miejsce para Lechosław Błaziński – Julian Pisarek
4 miejsce para Andrzej Parmonik – Waldemar Kozielewski
5 miejsce para Mirosław Bublewicz – Wiesław Żegielewicz
6 miejsce para Roman Rysiewicz – Czesław Niewiarowski
7 miejsce para Bartosz Gajewski – Grzegorz Cieślicki
8 miejsce para Józef Szołdrowski – Grzegorz Pogodziński
9 miejsce para Andrzej Rękosiak – Lidia Wilczak
10 miejsce para Krystyna Lindner – Ryszard Boberski
11 miejsce para Czesław Szymański – Józef Żarski
12 miejsce para Zbigniew Halat – Krzysztof Rogoziński
13 miejsce para Tomasz Jarmoliński – Wiesław Pastuszko
14 miejsce para Czesław Plachimowicz – Ryszard Andrzejewski
15 miejsce para Czesław Rekret – Sławomir Drewalski
16 miejsce para Mieczysław Kańdulski – Henryk Bogucki
17 miejsce para Stanisław Koniuszkiewicz – Skarbimir Kozar
18 miejsce para Łukasz Wieczorek – Tomasz Karanikas
19 miejsce para Halina Baran – Stanisław Kotas
20 miejsce para Krzysztof Hajkowski – Janusz Hliwa
21 miejsce para Maryla Nakoneczna – Andrzej Włodarczak
22 miejsce para Tadeusz Zwoliński – Andrzej Dudkiewicz

Najlepsze pary kostrzyńskie to: VI miejsce Rysiewicz - Niewiarowki oraz VII miejsce Gajewski - Cieślicki. Najlepszą parą mikst, zajmując IX miejsce, byli: Lidia Wilczak - Andrzej Rękosiak ze Skwierzyny.

Wszyscy uczestnicy turnieju chwali sobie znakomitą atmosferę turnieju, jego oprawę i wzorową organizację.

Dyrektor kostrzyńskiego MOSiR Zygmunt Mendelski serdecznie dziękuje wszystkim uczestniczącym parom - za stworzone turniejowe emocje, sponsorom - za wsparcie, tej jednej z najstarszych na Ziemi Lubuskiej, brydżowej imprezy, kierownikowi sekcji brydża sportowego Andrzejowi Włodarczakowi – za okazaną pomoc i wkład pracy w organizację turnieju oraz „szefowi” PUB „Rampa” Markowi Bartochowi – za gościnność, za czuwanie „nad jak najlepszy klimatem” imprezy. Wszyscy uczestnicy jubileuszowej imprezy zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznej 36. edycji. Dziękujemy i do zobaczenia w 2013 roku na „Złotym Liściu Jesieni”.
Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign