Historia Klubu Aikido Renshu

Prezes ARTUR ROSIAK – 1 dan

Klub Aikido Renshu działa od 2000 r. Pomysłodawcą jego założenia był Piotr Borowski, posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego aikido w Polsce (5 dan), prowadzący klub aikido przy AZS-AWF Gorzów. Zachęcił on Artura Rosiaka, instruktora aikido z Gorzowa do utworzenia filii gorzowskiego klubu w Kostrzynie nad Odrą. Klub nie powstałby, gdyby nie przychylność dyrektora MOSiR Zygmunta Mendelskiego, propagatora czynnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz trenera Antoniego Żołny, propagatora sportów walki. Przez pierwsze dwa lata p. Borowski i Rosiak prowadzili zajęcia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Pierwszymi ćwiczącymi byli m.in. Przemysław Konysz Barbara Szczambrowska (dziś Konysz), Michał Pacynko, Jan Jaszcz, Joanna Strzelczyk i Hubert Bodnar. Rzadko kto wie, że jednym z pierwszych adeptów był również burmistrz miasta dr Andrzej Kunt, ale obowiązki służbowe nie pozwoliły mu kontynuować kariery. Sezon 2002/2003 był okresem zawieszenia działalności sekcji z powodów osobistych prowadzącego.

W 2003 r. zajęcia zostały wznowione samodzielnie przez Artura Rosiaka, jako Kostrzyńska Sekcja Aikido. Ponieważ klub miał roczną przerwę w działalności, jubileusz 10-lecia działalności przypadnie w 2011 r. Od początku klub działał w ramach Polskiej Federacji Aikido, a po wznowieniu i rozłamie w polskim aikido – pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Aikido (obie organizacje uznawane są przez Kwaterę Główną Aikido w Tokio). Sekcja rozwijała się, pojawiali się nowi ćwiczący, aż zgłosili się chętni spoza Kostrzyna i zaszła potrzeba rozbudowy sieci grup ćwiczących. Powstały: Dębnowska Sekcja Aikido i Słubicka Sekcja Aikido. Względy organizacyjne nie pozwoliły jednak utrzymać tej formuły i po dwóch latach zostały zawieszone zajęcia SSA, a rok później – DSA (obie grupy ćwiczących przekazano zaprzyjaźnionym instruktorom). Natomiast Kostrzyńska Sekcja Aikido przekształciła się w Klub Aikido Renshu, stowarzyszenie kultury fizycznej działające na terenie całego kraju, ale prowadzące zajęcia w Kostrzynie nad Odrą. W takiej formule działa do dziś.

W 2007 r. instruktor Artur Rosiak otrzymał z rąk shihana Yoji Fujimoto, certyfikat potwierdzający zdobycie stopnia mistrzowskiego 1 dan (czarny pas). Natomiast w 2008 r. Klub zorganizował międzynarodowy staż aikido z udziałem sensei Stephane Benedetti z Francji, w którym wzięło udział 40 aikidoków z całego kraju i z Niemiec. Członkowie klubu cały czas biorą aktywny udział w stażach z międzynarodowymi mistrzami, organizowanymi w Polsce i za granicą. Naszym mistrzem jest Nobuyoshi Tamura shihan, jeden z najważniejszych aikidoków w historii tej sztuki walki, wychowawca wielu shihanów, a więc posiadaczy najwyższych stopni w światowym aikido. To także jeden z ostatnich żyjących asystentów (uchi-deshi) założyciela aikido Morihei Ueshiby. Naszym nauczycielem jest również sensei Stephane Benedetti oraz prowadzący najstarszy klub aikido w Polsce, ćwiczący od 1979 r. sensei Bogusław Strachowski ze Szczecina Ten ostatni mistrz jest również naszym egzaminatorem. Klub Aikido Renshu funkcjonuje w ramach Światowej Federacji Aikido – Aikikai.

Aikido Aikido Aikido
Aikido Aikido Aikido
Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign