„Wakacje z Wodą i Przygodą”

Miasto Kostrzyn nad Odra zapraszają mieszkańców Kostrzyna nad Odrą do wzięcia udziału w akcji pod hasłem „Wakacje z Wodą i Przygodą”, mamy zaplanowane 4 imprezy, wyjazd na basen „Słowianka” do Gorzowa Wlkp. - 22.07.2017 godz. 9.45, wyjazd na Jezioro Długie 29.07.2017, wyjazd na Jezioro Reczynek(Ośno Lubuskie) – 12.08.2017, Spływ Kajakowy – rzeką Obrą – 19.08. 2017. Na te imprezy zapisy przyjmowane będą w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą ul. Niepodległości 11 od dnia 12 lipca do 18 lipca(na wyjazdy lipcowe) na sierpniowy do końca lipca w godzinach 8.00-14.00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisów należy dokonać osobiście z podaniem numeru pesel uczestników (potrzebne do ubezpieczenia uczestników), za każdego uczestnika obowiązuje wpłata 5 zł, która będzie zwracana. Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą (rodziny), opiekę nad dziećmi sprawować mają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy ponosić będą pełną odpowiedzialność za dzieci.


Organizator ubezpiecza wyjazdy od nieszczęśliwych wypadków, nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadku  zdarzeń losowych i nieszczęśliwych wypadków, szkody osobowej, rzeczowej i majątkowej na moją szkodę i z moim uczestnictwem, zaistniałych przed, w czasie wyjazdu i po jego zakończeniu nie objętej ubezpieczeniem. Przy zapisach należy podpisać oświadczenie dotyczące wyjazdu.
Organizator zapewnia transport, opiekę ratowników podczas wyjazdu na jeziora oraz posiłek.

„Wakacje z Wodą i Przygodą”
Tworzenie stron WWW © - M.Staniszewski & MOSiR