Kostrzyński MOSiR dziękuje

Kostrzyński MOSiR dziękuje. W dniach 8 - 9.04.2016 r. w hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach styl klasyczny i Juniorek w zapasach kobiet. Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i oczekiwania w jego realizacji. W zawodach wzięło udział 131 zapaśniczek i zapaśników z Białorusi, Danii, Holandii, Czech i Polski.


W ocenie członka Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, delegata technicznego PZZ Michała Jaworskiego, sędziego głównego, dwukrotnie złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich Andrzeja Wrońskiego oraz trenerów kadr narodowych juniorów i juniorek Piotra Szczeponioka i Marcina Marcinkiewicza zawody stały na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym, były profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Zapewniono uczestnikom dobrą rywalizację sportową, zapewniono promocję przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmosferę, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego lepszego postrzegania organizatora, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przez wszystkich uczestników, sędziów i gości mistrzostw. Szczególną uwagą jest udział, obok ekip krajowych, narodowych zagranicznych reprezentacji.
Sportowy maraton przebiegł zgodnie z programem, dostarczając zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia walk na jak najwyższym poziomie. Pięknie i kolorowo udekorowana hala widowiskowo-sportowa jeszcze bardziej znacząco podniosła rangę zapaśniczych zawodów.
Niniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w zapasach.
Składam podziękowania burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzejowi Kuntowi, z cy burmistrza Zbigniewowi Biedulskiemu, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki – Marzenie Brenk - Sułkowskiej – za promowanie mistrzostw i okazaną wszelką pomoc.
Dziękuję: kostrzyńskim Radnym Powiatu Gorzowskiego - Andrzej Kail, Zygmunt Mendelski, Antoni Sołtys, oraz Radnym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą – Krystyna Srokowska, Helena Rudaniecka, Jolanta Szukała, Marek Tatarewicz, Piotr Dziekan, Leszek Naumowicz, Mieczysław Jaszcz - za wsparcie i propagowanie mistrzostw oraz za okazaną wszelką pomoc w organizacji, Leszkowi Naumowiczowi – dyrektorowi Zespołu Szkół, za udostępnienie obiektu sportowego.


Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom:

za wsparcie finansowe międzynarodowych mistrzostw,


 

za przygotowanie obiektu hali sportowej oraz za realizację wszelkich zadań związanych z całokształtem organizacji i przebiegu tej największej w 2016 roku centralnej międzynarodowej imprezy sportowej.


 

Serdecznie dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom, trenerom – reprezentującym nasze Miasto w mistrzostwach, za znakomitą postawę, za dostarczenie sportowych emocji, za zdobyty medal przez Sebastiana Urbańskiego oraz za zajęcie bardzo wysokiej VII lokaty w klasyfikacji zespołowej międzynarodowych mistrzostw.
Dziękuję:

za bardzo dobre stworzone warunki zakwaterowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip zagranicznych, gości z Polskiego Związku Zapaśniczego, sędziów oraz kadry szkoleniowej, kierowników ekip, zawodników z 39 polskich klubów sportowych.

Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympatykom i kibicom, za liczny udział w śledzeniu przebiegu zawodów, za wzorowy i kulturalny doping oraz za stworzenie miłej atmosfery.

Dziękuję Państwu oraz wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność, za okazaną pomoc przyczyniając się do wspólnego sportowego
i organizacyjnego sukcesu.
Jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.


Z poważaniem
Zygmunt Mendelski
Dyrektor MOSiR

zapasy
Tworzenie stron WWW © - M.Staniszewski & MOSiR